1 zákon = tisícky pracovných miest

Slovenský priemysel a tisícky pracovných miest môže zachrániť jeden zákon

Zistiť viac

Za posledné týždne odstavili svoju výrobu viaceré fabriky

Nedovoľme, aby ich bolo viac

Zistiť viac

Podporte slovenský priemysel

Dajme vláde vedieť, že nám záleží na slovenskom priemysle

Podporiť

Vyjadri podporu slovenskému priemyslu

Dajte vláde vedieť, že chcete, aby schválila zákon 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorý už platí v iných európskych krajinách a ktorý môže zachrániť slovenské fabriky a tisícky pracovných miest.

Podpor Slovenský priemysel

    Súhlasím so spracovaním osobných údajov

  Podporme zelenú výrobu

  Ďakujeme za podporu slovenského priemyslu.

  Vyjadri svoj názor v ankete

  Mala by vláda prijať zákon, ktorý platí v iných európskych krajinách a ktorý zachráni tisícky pracovných miest?

  ÁNO
  NIE
  ÁNO (0)
  NIE (0)

  Ktoré fabriky sú v ohrození?

  Slovalco

  Slovalco je jednou z najekologickejších hlinikární na svete. Pre vysoké ceny energií a nedostatočných kompenzácií bola nútená odstaviť svoju výrobu primárneho hliníka. Odstavenie výroby sa môže dotknúť až 300 priamych pracovných miest a až 2500 nepriamych. Jej odstavenie bude mať vplyv aj na štátny rozpočet, do ktorého ročne prispieva sumou viac ako 70 miliónov EUR a rovnako aj na ekológiu, keďže hliník bude potrebné dovážať z krajín ako Čína a Rusko, ktorých výroba má násobne vyššiu uhlíkovú stopu.

  Poslednou záchranou pre Slovalco je práve zákon o kompenzáciách. Ak zákon prejde a ceny eneergií poklesnú, fabrika by v budúcnosti mohla svoju výrobu opätovne naštartovať.

  OFZ

  Prvou obeťou vysokých cien elektrickej energie a nedostatočných kompenzácií zo strany štátu boli oravské železiarne OFZ. História spoločnosti siaha a až do roku 1952, kedy boli vyrobené prvé ferozliatiny na Slovensku. Začiatkom leta oznámila, že odstavuje časť svojej výroby a prepustí 150 zamestnancov. Pre jej ďalšie fungovanie sú dôležité dostatočné kompenzácie, ktoré umožňuje európska legislatíva.

  Fabrika je pripravená flexibilne reagovať a opätovne spustiť svoju výrobu, ak budú trhové podmienky na Slovensku rovnaké, ako v iných krajinách EÚ.

  Duslo-Šaľa

  Producent minerálnych dusíkatých hnojív Duslo v lete oznámilo, že odstavuje svoju výrobu. Dôvodom sú taktiež vysoké ceny energií a nedostatočné kompenzácie. Duslo je jedným z najväčších zamestnávateľov v okrese Šaľa a je jednou z najvýznamnejších spoločností chemického priemyslu na Slovensku. Počas svojej histórie sa vyprofilovalo na výrobcu hnojív európskeho významu a globálneho dodávateľa gumárskych chemikálií.

  Odstavenie výroby je zatiaľ ohlásené na niekoľko týždňov. Opätovné spustenie fabriky bude závisieť od cien plynu a elektrickej energie, a samozrejme od toho, či prejde dôležitý zákon, vďaka ktorému môžu byť naše fabriky konkurencieschopné voči ostatným fabrikám v EÚ.

  Fortischem

  V auguste ohlásili odstávku výroby a hromadné prepúšťanie aj Novácke chemické závody Fortischem. Chemička je jedným z najväčších zamestnávateľov na Hornej Nitre. Zamestnáva spolu až 700 ľudí. Fortischem je okrem iného aj podnikom kritickej infraštruktúry a jediným slovenským výrobcom chlóru využívaným na čistenie vody a na dezinfekciu proti ochoreniu COVID-19.

  Vysoké ceny energií a nedostatočné kompenzácie chemičku doviedli k ohláseniu hromadného prepúšťania, ktoré sa dotkne až 400 zamestnancov. Odstavenie jej výroby môže ochromiť aj celý rad dodávateľského a odberateľského reťazca. Budúcnosť nováckych chemických závodov závisí od ochoty vlády prijať potrebné kompenzácie a od cien plynu.

  Video galéria

  Zistite viac o problémoch slovenského priemyslu a o tom,
  ako môže jeden zákon naše fabriky zachrániť

  Čo chceme dosiahnuť?

  • Podporiť domácu výrobu a priemysel
  • Zabrániť odchodu priemyslu za hranice
  • Zabrániť prepúšťaniu zamestnancov v regiónoch
  • Podporiť zelené projekty slovenských výrobcov
  • Pomôcť slovenskej ekonomike
  • Získať rovnaké podmienky, aké majú ostatné fabriky v EÚ
  • Konkurencieschopnosť voči neekologickým výrobcom z krajín mimo Európskej únie
  Podporme zelenú výrobu

  V čom je problém?

  Emisné povolenky

  Európska únia dbá na ekológiu a tak si stanovila cieľ znižovať emisie CO2. Preto pred niekoľkými rokmi zaviedla emisné povolenky, ktoré dostávajú jednotlivé členské štáty zadarmo a tie ich ďalej predávajú výrobcom a priemyselným podnikom. Emisné povolenky majú z pohľadu udržateľnosti a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu obrovský význam.

  Nárast cien elektriny

  Hoci nie každý priemyselný podnik produkuje veľké množstvo emisií, napríklad jadrové elektrárne, cena elektriny z jadra sa rádovo zvýšila. Dnes sa cena elektricej energie pohybuje na úrovni 800 EUR za mWh, zatiaľ čo pred rokom bola cena iba 40 EUR. Zvýšila sa preto, pretože neekologické uholné elektrárne sú nútené kupovať emisné povolenky a cenu za povolenky pretavili aj do ceny elektriny. Jadrové elektrárne túto cenu dorovnali, čím cena elektriny skokovo narástla.

  Zdraženie pocítili okrem domácností či prevádzok v sektore služieb najmä priemyselníci, ktorí nedokážu zvýšené náklady preniesť do ceny svojich výrobkov. Ide napríklad o hutnícku výrobu produktov zo železa, ocele alebo hliníka, ktorých cena sa určuje na globálnom trhu či o chemické závody.

  Podporme zelenú výrobu

  Chýbajúca podpora slovenských výrobcov

  Európska únia si popri sledovaní environmentálnych cieľov uvedomuje aj nevyhnutnosť zachovania lokálneho priemyslu. Preto pripravila v rámci zachovania priemyslu kompenzačnú schému, ktorá má priemyselníkom odoberajúcim veľký objem energií kompenzovať tieto zvýšené náklady.

  Zvýšené náklady má štát kompenzovať z príjmov z predaja emisných povoleniek. Príjmy štátu z predaja povoleniek dosiahli už takmer miliardu eur, avšak na pomoc priemyslu nealokovala takmer nič. Iné európske krajiny už zákon o kompenzáciách využívajú a slovenské fabriky sú tak v nevýhode nielen voči výrobcom z Ázie či Ruska, ale aj voči výrobcom z európskych krajín.

  Ohrozená zamestnanosť a životné prostredie

  Priemyselníci mimo Európskej únie, napríklad z ázijských krajín či Ruska, nemusia znášať náklady emisií a prísnu ekologickú reguláciu. Producentom z iných členských štátov únie zvýšené náklady kompenzuje štát niekoľkonásobne viac. Slovenským podnikom tak hrozí vytlačenie z trhu a v najhoršom prípade krach. Na globálnom trhu budú potom dominantné neekologicky vyrábané produkty.

  Zatvorením podnikov však nie je ohrozené len životné prostredie, ale aj slovenská ekonomika a zamestnanosť. Priemyselné podniky dnes tvoria zhruba štvrtinu HDP Slovenska a zamestnávajú značné množstvo ľudí, najmä v regiónoch s nedostatkom pracovných príležitostí. Najviac ohrozenými sú elektrifikované hutnícke podniky, ktoré vyrábajú kov pri nízkych emisiách, avšak pri vysokej spotrebe elektriny. Štát by pri zatvorení len pár takýchto podnikov prišiel o stovky miliónov eur ročne a zanikli by tisícky pracovných miest v regiónoch.

  Podporme zelenú výrobu

  Aké je riešenie?

  Slovenskému priemyslu môže pomôcť jeden jediný zákon - zákon 414/2012 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami. Ten by určil predvídateľný rámec a stanovil výšku kompenzácií nepriamych CO2 nákladov na úroveň ostatných priemyselných krajín EÚ. Kompenzačný mechanizmus schválený EÚ pomáha priemyselným podnikom v Európe zmierniť dopady drastického zvyšovania cien energií už roky. Na Slovensku však boli kompenzácie nedostatočné a to aj napriek tomu, že štát peniaze na kompenzácie získava práve od slovenských fabrík. Tie tak nežiadajú žiadne extra financie, ktoré by bol štát nútený vyčleniť zo štátneho rozpočtu. O schválenie zákona a stanovenie výšky kompenzácií na úrovni ostatných krajín EÚ žiada priemysel už roky.

  Veríme, že vláda už teraz konečne rozhodne a zachráni slovenský priemysel, tisícky pracovných miest a sebestačnosť Slovenska.

  Podporme zelenú výrobu

  Názory odborníkov

  Podporme zelenú výrobu

  O nás

  Asociácia priemyselných zväzov a dopravy je moderná zamestnávateľská organizácia a dlhoročný odborný partner slovenského priemyslu a dopravy.

  Sme hlasom významných zamestnávateľských zväzov a ich firiem z oblasti automobilového, strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho či stavebného priemyslu, dopravy a logistiky.

  V dialógu s vládou presadzujeme rozumné riešenia v prospech priaznivého a predvídateľného podnikateľského prostredia. V spolupráci s odborníkmi z členských zväzov a firiem sa aktívne podieľame na zlepšovaní podmienok v oblastiach ako: podnikateľské prostredie a hospodárska politika štátu, pracovno-právna legislatíva a BOZP, trh práce, školstvo a vzdelávanie, výskum a inovácie, finančná legislatíva, životné prostredie či doprava a logistika.

  Odborní garanti